دولت قرقیزستان از شهروندان در خارج از کشور آگاه است – معاون اول نخست وزیر

دولت قرقیزستان از شهروندان در خارج از کشور آگاه است – معاون اول نخست وزیر

Tainynews كوباتبك بورونف ، معاون اول نخست وزیر ، امروز در یك جلسه توجیهی گفت: “دولت اطلاعاتی در مورد اتباع قرقیزستان در خارج از كشور دارد. ما می دانیم كی و كجا بمانیم.”

مأموریت های دیپلماتیک با شهروندان متعهد همکاری می کنند. وی گفت: در بعضی جاها مشکلات اسکان شهروندان برطرف می شود.

وی گفت: با ساماندهی تخلیه به قرقیزستان مشکلاتی وجود دارد ، زیرا بسیاری از کشورها مرزها را بستند و سرویس هوایی را متوقف کردند ، وی گفت و از شهروندان خواست که شرایط را با تفاهم درمان کنند.

Author: admin

پاسخی بگذارید