مغولستان حدود 250 شهروند خود را از استرالیا سوار کرد

مغولستان حدود 250 شهروند خود را از استرالیا سوار کرد

Tainynews – تیم عملیاتی کمیسیون اضطراری ایالتی اعلام کرد: پرواز ویژه در تاریخ 8 ژوئن از اولیدباتار از سیدنی استرالیا وارد کشور خواهد شد.

250-270 تبعه مغولستان با این پرواز سفر می کنند.

حدود 11،600 تبعه مغولستان در 45 کشور جهان همچنان محاصره شده اند و خواستار تخلیه آنها شده اند.

Author: admin