دولت می گوید قرقیزستان دارای 792.800 ماسک ، 41600 دستگاه تنفس است

دولت می گوید قرقیزستان دارای 792.800 ماسک ، 41600 دستگاه تنفس است

Tainynews – كوباتبك بورنوف ، معاون اول نخست وزیر نخست وزیر نخست وزیر كوباكبك بورونف در جلسه توجیهی در 13 آوریل گفت: – قرقیزستان 792،836 ماسك محافظ در اختیار دارد.

به گفته وی ، برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی از عدم وجود وسایل محافظ فردی خبر دادند. وی گفت: “مسئله تهیه تجهیزات حفاظتی برطرف شده است.”

Boronov ذخیره دنده های محافظ ، دستکش و دستگاه تنفس را ذکر کرد:

– چرخ دنده محافظ یکبار مصرف – 16388؛

– چرخ دنده های محافظ غیر یکبار مصرف – 13،060؛

– تنفس – 41،611؛

– روکش کفش – 410،692؛

– عینک محافظ – 6،579؛

– دستکش – 6.2 میلیون.

Author: admin

پاسخی بگذارید