نماینده دیگری از جناح قرقیزستان از موافقت خود استعفا داد

نماینده دیگری از جناح قرقیزستان از موافقت خود استعفا داد

نماینده مجلس روسلان چویبکوف

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات نامه استعفا از دیگر نماینده مجلس جناح پارلمان قرقیزستان ، روسلان چویبکوف را دریافت کرد.

روسلان مولدوشف بیانیه را ارسال کرد و خواستار حذف وی از لیست نامزدهای ثبت نام شده برای عضویت در پارلمان از حزب قرقیزستان شد.

در اوایل ماه مه ، دو عضو پارلمان قرقیزستان از جناح قرقیزستان ، المازبک ارگشوف و یانبک ایسایف ، از موافقت خود کنار رفتند.

Author: admin