رئیس ستاد دفتر شهردار تاش کومیر در تصادف اتومبیل جان باخت

رئیس ستاد دفتر شهردار تاش کومیر در تصادف اتومبیل جان باخت

Tainynews – رحمان آسانالیف ، شهردار شهر گفت: رئیس دفتر شهردار تاش کومیر ، تمیربک میرزاتایف در یک سانحه رانندگی درگذشت.

میرزاتایف 54 ساله و برادرش در 6 ژوئن به تصادف رانندگی رسیدند. برادرش زنده مانده بود.

این مقام در 7 ژوئن به خاک سپرده شد.

وی از سال 2018 رئیس ستاد دفتر شهردار تاش کومیر بود.

Author: admin