کمیته مجلس لایحه ممنوعیت تولید کیسه های پلاستیکی در قرقیزستان را در قرائت اول به تصویب رساند

کمیته مجلس لایحه ممنوعیت تولید کیسه های پلاستیکی در قرقیزستان را در قرائت اول به تصویب رساند

Tainynews – کمیته پارلمانی سیاست های کشاورزی ، منابع آب و توسعه منطقه ای قرقیزستان پیش نویس این قانون را برای محدود کردن گردش کیسه های پلاستیکی در خاک جمهوری قرقیزستان در تاریخ 8 ژوئن در نظر گرفت.

این پیش نویس قانون از اول ژانویه 2022 واردات کیسه های پلاستیکی ، تولید و فروش کیسه های پلاستیکی را ممنوع می کند.

پیش نویس قانون در قرائت اول تصویب شد.

Author: admin