هنجارهای بهداشتی در حمل و نقل عمومی در بیشکک رعایت نمی شود – مشاور محلی

هنجارهای بهداشتی در حمل و نقل عمومی در بیشکک رعایت نمی شود – مشاور محلی

Tainynews – كانات موزورياليو ، مشاور شوراي محلي بيشكك در جلسه امروز كميسيون خودگرداني محلي گفت: هنجارهاي بهداشتي در حمل و نقل عمومي بيشكك رعايت نمي شود.

Author: admin