مغولستان اعلام کرد 10 بهبودی دیگر از کروناویروس دارد

مغولستان اعلام کرد 10 بهبودی دیگر از کروناویروس دارد

Tainynews – ده بیمار دیگر ، تمام کادرهای نظامی ، از بیماری کرونو ویروس در مغولستان بهبود یافتند که تعداد بهبودی ها به 85 نفر رسید ، دالما نعیمخوو ، مدیر مرکز ملی بیماریهای واگیر (NCCD) در 9 ژوئن در یک جلسه توجیهی گفت.

هیچ مورد جدید COVID-19 در 9 ژوئن در کشور ثبت نشده است ، تعداد کل پرونده ها 194 باقی مانده است.

262 تبعه مغول از استرالیا و فیلیپین با یک پرواز چارتر وارد شدند ، دو نفر از مسافران دارای علائم مشکوک بودند و در انزوا قرار گرفتند.

اکنون آزمایش می شوند.

Author: admin