کره جنوبی ماشینهای هوایی منفی و کیت های تست COVID-19 با ارزش 79000 دلار را به ازبکستان ارائه می دهد

کره جنوبی ماشینهای هوایی منفی و کیت های تست COVID-19 با ارزش 79000 دلار به ازبکستان ارائه می دهد

Tainynews خبرگزاري دنيو گزارش داد – يكي ديگر از كمكهاي بشردوستانه از کره جنوبي ازبكستان وارد شد.

این کمک هزینه 79000 دلار ارزش دارد و شامل 36 تختخواب پزشکی چند منظوره خودکار است. 2200 کیت تست PCR؛ 2 دستگاه هوا منفی؛ 100 دستگاه پخش کننده ضد عفونی کننده.

از آوریل تا ژوئن سال 2020 ، سفارت ازبکستان در سئول کمک های بشردوستانه را با قیمت 1.309 میلیون دلار و حدود 34 تن وزن تشکیل داد که شامل تجهیزات پزشکی مدرن و قابل حمل ، لوازم ، وسایل تجهیزات حفاظتی بود.

Author: admin