آمار کشته شدگان کروناویروس در قزاقستان بیش از 60 نفر است

آمار کشته شدگان کروناویروس در قزاقستان بیش از 60 نفر است

Tainynews – شب گذشته سه مورد کشنده مرتبط با عفونت کروناویروس در قزاقستان ثبت شد.

یک بیمار 58 ساله و 72 ساله در منطقه ترکستان درگذشت ، یک بیمار 58 ساله در منطقه پاولودار درگذشت.

تعداد كل موارد کشنده در اثر عفونت کروناویروس 61 نفر بوده است.

Author: admin