بیش از 40 زندانی زندانی که به دلیل درگیری بین قومی در جنوب زندانی شده اند

بیش از 40 زندانی زندانی که به دلیل درگیری بین قومی در جنوب زندانی شده اند

Tainynews – براساس گزارش حقوق بشر در سال 2019 از جنبش بیر دوینو قرقیزستان ، بیش از 40 زندانی محکوم به اعدام به دلیل درگیری بین قومی در جنوب کشور زندانی شدند.

در این گزارش آمده است: زندانیان محکوم به اعدام در شرایط نامساعدی نگهداری می شوند که می توان آن را تحقیر کرامت انسانی دانست.

در سال 2019 تعداد زندانیان محکوم به اعدام در قرقیزستان 340 نفر بود.

Author: admin

پاسخی بگذارید