نخست وزیران قرقیز و قزاقستان درباره گشایش مرز صحبت می کنند

نخست وزیران قرقیز و قزاقستان درباره گشایش مرز صحبت می کنند

Tainynews – دولت قرقیز گفت ، “محمد محمد علی ابیگلازیف” نخست وزیر قرقیزستان در تاریخ 10 ژوئن با عسکر مامین نخست وزیر قزاقستان برای گفتگو در مورد باز شدن مرزها گفتگو کرد.

آنها در مورد وضعیت مرز مرزی قرقیز و قزاقستان بحث و گفتگو کردند. به پیشنهاد طرف قزاقستان ، توافق متقابل در مورد افتتاح کلیه پاسگاه ها در مرزهای قرقیز و قزاقستان حاصل شد و حرکات بدون مانع محموله ها در مرز مرز قرقیز و قزاقستان را تضمین کرد.

طرفین تعهد متقابل خود را در قبال توافق های پیشین تأیید کردند.

علاوه بر این ، طرفین در مورد همکاری در زمینه مبارزه با تاج و اقدامات انجام شده توسط طرفین برای محافظت از جمعیت در برابر COVID-19 گفتگو کردند.

Author: admin