عملیات بازرسی جاده دیگر در مرز قرقیز و قزاقستان از سر گرفته می شود

عملیات بازرسی جاده دیگر در مرز قرقیز و قزاقستان از سر گرفته می شود

Tainynews – سرویس مرزی کشور قرقیز گفت: پاسگاه جاده کن-بولون واقع در منطقه ایسیک – آتا در منطقه چوی در مرز قرقیز و قزاقستان از 11 ژوئن از سر گرفت.

Author: admin