بیش از 20 شرکت هواپیمایی آماده برای از سرگیری پروازها به ازبکستان هستند

بیش از 20 شرکت هواپیمایی آماده برای از سرگیری پروازها به ازبکستان هستند

Tainynews – فرودگاه های ازبکستان گزارش دادند که بیش از 20 شرکت هواپیمایی بین المللی آمادگی خود را برای از سرگیری پروازها به ازبکستان ابراز داشتند.

این مذاکرات با شرکت های هوایی بین المللی مانند هواپیمایی ترکیه ، پرواز دبی ، ایار کره ای ، آسیانا ، ایر آستانه ، آئروفلوت ، سیبری و دیگران برگزار شد.

از سرگیری پروازها و بهره برداری از پروازهای مشترک در میان همه گیری ها در کانون مذاکرات قرار گرفت.

راشان اسماعیلوف رئیس هیئت رئیسه گفت: “البته فرودگاه های ازبکستان به همکاری های بین المللی در زمینه حمل و نقل هوایی ، ارائه خدمات باکیفیت به مسافران علاقه مند هستند. هیئت فرودگاه های ازبکستان گفت:

Author: admin