پارلمان قرقیزستان توافق با IDA را در مورد پروژه آموزشی 50 میلیون دلاری تصویب کرد

پارلمان قرقیزستان توافق با IDA را در مورد پروژه آموزشی 50 میلیون دلاری تصویب کرد

Tainynews – پارلمان قرقیزستان امروز لایحه تصویب توافق نامه با اتحادیه بین المللی توسعه در مورد پروژه یادگیری برای آینده را تصویب کرد.

IDA 25 میلیون دلار کمک مالی و 25 میلیون دلار وام برای این پروژه فراهم می کند. مدت سررسید وام 38 سال است ، دوره فیض 6 سال خواهد بود.

هدف از این پروژه تقویت آمادگی مدرسه و اثربخشی معلمان در پیش دبستانی از طریق آموزش متوسطه در جوامع هدفمند است.

Author: admin