معاون نخست وزیر Asrandiyev می گوید که وی کرسی فرماندار منطقه اوش را درخواست نکرده است

معاون نخست وزیر Asrandiyev می گوید که وی کرسی فرماندار منطقه اوش را درخواست نکرده است

معاون نخست وزیر Erkin Asrandiyev

Tainynews – معاون نخست وزیر Erkin Asrandiyev این گزارش را تکذیب کرد و ادعا کرد که وی خواستار انتصاب وی به عنوان فرماندار منطقه اوش شد.

وی گفت: “مذاکراتی از این قبیل وجود نداشته است ، من چیزی نخواسته ام. فقط 4 ماه در این دفتر بوده ام. من باید ابتدا نتایج این پست را نشان دهم.”

به طور کلی ، اسرندیف گفت اگر کار در مناطق ارائه شود ، تجربه خوبی برای او خواهد بود.

Author: admin