22 مورد COVID-19 مورد دیگر در ازبکستان به 4،717 مورد رسیده است

22 مورد COVID-19 مورد دیگر در ازبکستان به 4،717 مورد رسیده است

Tainynews – 22 مورد جدید COVID-19 تا ساعت 4.30 بعد از ظهر 11 ژوئن تأیید شد.

این موارد شامل 10 مورد در مرکز قرنطینه ، 4 مورد در تاشکند ، 3 مورد در منطقه Sirdarya ، 3 در منطقه تاشکند ، 2 مورد وارداتی است.

تعداد کل موارد تایید شده به 4،717 نفر رسیده است.

79 بیمار امروز پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند. 3،611 coronavirus بهبود یافته تا به امروز.

Author: admin