بانک مرکزی ازبکستان نرخ کلیدی را 15٪ نگه می دارد

بانک مرکزی ازبکستان نرخ کلیدی را 15٪ نگه می دارد

Tainynews – بانک مرکزی ازبکستان نرخ کلیدی را 15٪ نگه داشته است.

تصمیم به حفظ نرخ کلیدی بدون تغییر با کاهش پیش بینی شده تورم و تعادل بین ثبات کلان اقتصادی و حمایت از فعالیت های اقتصادی برای بهبود اقتصادی توضیح داده شده است.

بانک مرکزی با توجه به کاهش بیشتر نرخ تورم پیش بینی شده ، در آینده نرخ کلیدی را کاهش می دهد. اقدامات لازم برای حفظ تورم در 5٪ تا سال 2023 انجام خواهد شد.

بانک مرکزی نرخ کلیدی را از 14٪ به 16٪ در سپتامبر 2019 افزایش داد.

Author: admin