134 کارمند پزشکی و 45 مأمور اجرای قانون با Covid-19 در بیشکک قرارداد بستند

134 کارمند پزشکی و 45 مأمور اجرای قانون با Covid-19 در بیشکک قرارداد بستند

Tainynews – تاتیانا کوزنتسوا ، معاون شهردار بیشکک ، در 12 ژوئن گفت: تعداد موارد ثبت شده کروناویروس در بیشکک به 610 نفر رسیده است.

134 بیمار کروناویروس در بیشکک کارمندان پزشکی هستند ، 45 نفر از آنها مأمور اجرای قانون هستند.

براساس اعلام وزارت بهداشت ، 425 کارگر بهداشتی در سراسر کشور با کورو ویروس منعقد شده اند.

Author: admin