مردی در سوزاک به دلیل شکنجه همسر بر روی دوربین دستگیر شد

مردی در سوزاک به دلیل شکنجه همسر بر روی دوربین دستگیر شد

Tainynews – اداره داخلی جلال آباد گفت: مردی که در فیلم دیده می شود که در حال شکنجه یک زن است ، به بازداشتگاه منتقل شده است.

این حادثه در تاریخ 8 ژوئن در سوزاک رخ داده است که مرد ، بنا بر گزارش ، شوهر مقتول ، دستان زن را گره زده ، وی را با لاستیک هایی با چوب های آویخته شده بر روی شانه های خود ایستاده و وی را سرد کرد و در ضمن او را نیز به صورت چند سیلی زد. بار. این مرد شنیده می شود که زن دیگری را پشت دوربین می خواهد که همه چیز را فیلمبرداری کند.

تحقیقات جنایی برای باتری خانگی و شکنجه راه اندازی شد.

https://www.youtube.com/watch؟v=CV96evYRwvk

Author: admin