12 پاسگاه بهداشتی بیشکک را احاطه کرده است

12 پاسگاه بهداشتی بیشکک را احاطه کرده است

Tainynews – دوازده پاسگاه بهداشتی بیشکک را احاطه کرده است.

104 افسر پلیس ، 24 کارگر اورژانس و 24 کارگر بهداشت در این پاسگاه ها مستقر هستند.

درجه حرارت افراد ورودی به شهر اندازه گیری می شود. در صورت وجود علائم مشکوک کروناویروس ، افراد ورودی به پایتخت ممکن است برای معاینه و آزمایش های بیشتر به مرکز پزشکی ارجاع شوند.

کشاورزان تحویل محصولات لبنی ، سبزیجات و میوه به این شهر اجازه دارند بدون محدودیت وارد بیشکک شوند.

Author: admin