تولید فولوی آلومینیوم با شرکت چینی در کاراکپالاکستان برنامه ریزی شده است

تولید فولوی آلومینیوم با شرکت چینی در کاراکپالاکستان برنامه ریزی شده است

عکس: Pixabay

Tainynews – نمایندگان شورای وزیران کاراکپالاکستان ، سفارت ازبکستان در چین ، شرکت گروه سرمایه گذاری آلومینیوم آرال گفتگوهای آنلاین با شرکت چینی Beizhong Yiling Co. Ltd. برگزار کردند و در مورد پروژه تولید فویل آلومینیوم در منطقه اقتصادی آزاد نوکوس گفتگو کردند و در مورد پروژه تولید فویل آلومینیومی در منطقه اقتصادی آزاد نوکوس گفتگو کردند. .

طرفین ابراز علاقه دوجانبه در مورد این پروژه و بحث در مورد هزینه محصولات آلومینیوم ، تدارکات و سایر موارد مرتبط.

آنها همچنین در مورد شرایط ترجیحی ، اقدامات مورد نیاز برای تحقق پروژه ، تبادل نظر کردند.

Author: admin