5،547 وام نرم به تولیدکنندگان کالاهای روستایی در قرقیزستان اعطا شد

5،547 وام نرم به تولیدکنندگان کالاهای روستایی در قرقیزستان اعطا شد

Tainynews – طبق بودجه مالی بودجه کشاورزی – 8 پروژه ، 5 547 وام نرم افزاری از 5 ژوئن به تولید کنندگان کالاهای روستایی از طریق بانکهای تجاری تمدید شد …

Author: admin