وزیر امور خارجه و سفیر در مورد سفر رسمی رئیس جمهور جمهوری آذربایجان به قرقیزستان گفتگو کردند

وزیر امور خارجه و سفیر در مورد سفر رسمی رئیس جمهور جمهوری آذربایجان به قرقیزستان گفتگو کردند

Tainynews – چنگیز آیداربکوف وزیر امور خارجه در 13 ژوئن ، گیداتیات اورودژف ، سفیر جمهوری آذربایجان را درمورد بحث در مورد مبارزه با کورو ویروس ، همکاری قرقیزستان و آذربایجان و تعدادی از رویدادهای دوجانبه که برای سال 2020 برنامه ریزی شده بود ، دریافت کرد …

Author: admin