سرقت بانک در بیشکک – آژانس خبری AKIpress

سرقت بانک در بیشکک

Tainynews – شعبه کرت بانک در تقاطع خیابان ماناس و خیابان بوکونبایف. اداره پلیس بیشکک تأیید کرد که در 12 ژوئن حدود 1:20 بعد از ظهر در بیشکک سرقت شد.

دو مرد ناشناس ماسک زده با اسلحه وارد بانک شدند ، به نگهبان غیر مسلح حمله کردند ، پول را از صندوق پول گرفتند و از صحنه فرار کردند.

یک کارمند بانک موفق شد دکمه زنگ را فشار دهد و کارمندان آژانس امنیتی در 13 دقیقه وارد صحنه شدند.

مأموریت سرقت از راه اندازی شد ، میزان خسارت در حال محاسبه است. Manhunt در حال انجام است.

Author: admin