9 کارمند بهداشتی دیگر برای آزمایش کورو ویروس در قرقیزستان مثبت هستند

9 کارمند بهداشتی دیگر برای آزمایش کورو ویروس در قرقیزستان مثبت هستند

Tainynews – 9 کارگر بهداشتی دیگر در قرقیزستان تا 14 ژوئن به کورو ویروس گرفتار شدند. تیم عملیاتی سراسر کشور برای مبارزه با coronavirus یکشنبه اعلام کرد.

5 نفر از کارکنان بهداشتی برای COVID-19 در بیشکک ، 1 نفر در ناریون و 3 نفر در منطقه چوی آزمایش مثبت کردند.

2 مددکار بهداشتی پس از بهبودی طی 24 ساعت گذشته از بیمارستان مرخص شدند.

تعداد کل موارد تایید شده در بین کارکنان بهداشت و درمان در قرقیزستان به 438 مورد رسیده و 341 مورد تاکنون بهبود یافته است.

Author: admin