پزشک قرقیز در اثر کروناویروس در مسکو درگذشت

پزشک قرقیز در اثر کروناویروس در مسکو درگذشت

Tainynews – دانیار درمکبایف در صفحه خود در تاریخ 13 ژوئن نوشت: باکیت نامشاموف قرقیزستانی در اثر کرونو ویروس در مسکو درگذشت.

به گفته وی ، یک قربانی 59 ساله متخصص قلب و عروق بود. از وی برای کار در کلینیک مسکو دعوت شد. درکمبایف نوشت: او همسر و فرزند داشت.

وزارت خارجه قرقیز درباره این بیانیه اظهار نظری نمی کند.

Author: admin