8 شهروند قرقیز در زندان های امارات حبس می کنند

8 شهروند قرقیز در زندان های امارات حبس می کنند

Tainynews – پیش نویس قانون تصویب پیمان انتقال محكومین بین قرقیزستان و امارات كه در 12 دسامبر 2019 در ابوظبی به امضا رسیده است به مجلس قرقیزستان ارسال شده است …

Author: admin