مدیرعامل پیشین شرکت راه آهن دولتی قرقیز به جرم فساد بازداشت شد

مدیرعامل پیشین شرکت راه آهن دولتی قرقیز به جرم فساد بازداشت شد

Tainynews – سرویس ضد فساد کمیته امنیت ملی گفت: مدیرکل سابق شرکت راه آهن دولتی Temir Jolu در قرقیزستان 15 ژوئن به ظن فساد بازداشت شد …

Author: admin