251 مغول از هند و لائوس باز می گردند

251 مغول از هند و لائوس باز می گردند

Tainynews – به نقل از مونتسام ، 251 تبعه مغول در 13 ژوئن از هند و لائوس بازگشتند.

این هواپیما 251 تبعه مغول را شامل 10 شهروند لائوس و 229 راهب جوان و سایر افراد هندوستان به همراه داشته است.

مسافران در 21 روز انزوا اجباری در آسایشگاه های انتسگوئی جارگالانت ، هتل های سنتی و شرقی و سایر امکانات انزوا قرار گرفته اند.

هزینه پرواز راهبان جوان توسط والدین آنها پرداخت شده است ، در حالی که هزینه های ایزوله طبق تصمیمی که دولت دریافت کرده است از صندوق توسعه و حمایت از کودکان تأمین می شود.

Author: admin