ائتلاف اکثریت کوباتبک بورونف را برای نخست وزیر قرقیزستان معرفی می کند

ائتلاف اکثریت کوباتبک بورونف را برای نخست وزیر قرقیزستان معرفی می کند

Tainynews – ائتلاف اکثریت پارلمان قرقیزستان امروز کوباتبک بورونف را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد.

عیسی عموركولوف ، رهبر ائتلاف گفت: هدف اصلی ائتلاف حمایت از كار دولت و اطمینان از ثبات آن است.

“Omrkulov گفت:” تغییرات باید حداقل باشد. نخست وزیر فعلی تا زمان انتخاب پارلمان جدید رئیس دولت خواهد بود. مردم این نخست وزیر ها را فنی می نامند. ”

كوباتبك بورونف معاون اول نخست وزیر فعلی است كه نخست وزیر را به عهده دارد.

محمد صلیبی جینبکوف رئیس جمهور سورونبای جینبکوف استعفای خود را در تاریخ 16 ژوئن پذیرفته است.

Author: admin