در کل موارد COVID-19 در ازبکستان به 5 هزار و 293 مورد افزایش می یابد

در کل موارد COVID-19 در ازبکستان به 5 هزار و 293 مورد افزایش می یابد

Tainynews – سی مورد جدید COVID-19 تا ساعت 10 صبح 16 ژوئن در ازبکستان تأیید شد.

این موارد شامل 9 مورد در مرکز قرنطینه ، 19 مورد در تاشکند ، 2 مورد در منطقه تاشکند است.

وزارت بهداشت گفت كه تعداد كل موارد اعتراف شده به 5 هزار و 293 نفر رسیده است.

4019 بیمار مبتلا به COVID-19 بهبود یافتند.

1،255 بیمار هنوز در بیمارستان ها باقی مانده اند. 14 نفر از آنها در شرایط جدی قرار دارند ، 2 نفر در وضعیت بحرانی.

Author: admin