نمایندگان مجلس شورای اسلامی 41.8 میلیون یورو توافقنامه همکاری فنی با آلمان را تصویب کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی 41.8 میلیون توافقنامه همکاری فنی با آلمان را تصویب کردند

Tainynews – کمیته پارلمان در امور بین الملل و دفاع بین المللی پیش نویس توافق بین دولت های قرقیزستان و آلمان در مورد همکاری های فنی را تصویب کرد …

Author: admin