چین 490،000 ماسک صورت به مغولستان اهدا کرده است

چین 490،000 ماسک صورت به مغولستان اهدا کرده است

Tainynews – بنا به گزارش مونتسام ، – چین 490،000 ماسک صورت به ارزش 627،200،000 MN را به دولت مغولستان اهدا کرده است تا از پاسخ COVID-19 خود حمایت کند.

پیش از این ، در مارس امسال ، 5000 قطعه کیت تشخیصی ، 5000 قطعه ماسک پزشکی و جراحی و 1000 قطعه تجهیزات محافظ پرسنلی که در مجموع 320 میلیون ارزش آن دارند ، به مغولستان اهدا شده است.

Author: admin