28 مهد کودک در ولسوالی های پروومائی و سوودلوفسک بیشکک فعالیت می کنند

28 مهد کودک در ولسوالی های پروومائی و سوودلوفسک بیشکک فعالیت می کنند

Tainynews – تا به امروز ، مهدکودک ها در دو ناحیه شهر بیشکک – پروومائی و سووردلوفسک فعالیت می کنند ، گفت: معاون رئیس آموزش و پرورش بیشکک ناتالیا نیکیفورووا در جلسه شورای محلی بیشکک در 16 ژوئن …

Author: admin