تاجیکستان از 20 ژوئن اجازه می دهد تا عروسی ها را دوباره به پروازها به ازبکستان ، امارات متحده عربی آغاز کند

تاجیکستان از 20 ژوئن اجازه می دهد تا عروسی ها را دوباره به پروازها به ازبکستان ، امارات متحده عربی آغاز کند

Tainynews – از 20 ژوئن عروسی تا 100 مهمان در تاجیکستان مجاز خواهد بود. چنین تصمیمی توسط تیم عملیاتی سراسر کشور برای COVID-19 با توجه به عادی سازی وضعیت COVID-19 گرفته شده است.

پروازهای بین المللی به دبی و ازبکستان از اول ژوئیه مجدداً آغاز می شود. کلیه مسافران باید گواهی پزشکی ارائه دهند.

آژانس هواپیمایی حمل و نقل هوایی ملک مجدداً پروازها به روسیه ، ترکیه ، چین را بررسی خواهد کرد و نتیجه گیری های خود را به تیم عملیاتی سراسر کشور ارائه می دهد.

Author: admin