کمک مالی بانک جهانی 134 میلیون دلار برای بهبود مالی هلدینگ انرژی تاجیکستان هزینه شده است

کمک مالی بانک جهانی 134 میلیون برای بهبود مالی هلدینگ انرژی تاجیکستان هزینه شده است

Tainynews – اتاق پایین پارلمان تاجیکستان موافقت نامه های مالی را برای چندین پروژه تصویب کرد.

یکی از موافقت نامه های تصویب شده ، از احیای مالی هلدینگ انرژی Barki Tojik پشتیبانی می کند.

تاجیکستان و انجمن توسعه بین المللی توافقنامه را در ماه مه سال 2020 امضا کردند.

در این توافق نامه پشتیبانی مالی Barki Tojik برای بهبود شیوه های مدیریت پیش بینی شده است.

بانک جهانی برای تحقق این پروژه یک کمک مالی 134 میلیون دلاری به بارکی توجیک ارائه می دهد.

تحقق این کار در سال 2020 آغاز می شود و در سال 2026 به پایان می رسد.

Author: admin