وزیر دارایی قزاقستان به انزوا در می آید

وزیر دارایی قزاقستان به انزوا در می آید

Tainynews به گزارش سرویس مطبوعاتی این وزارت ، «یروولان جامباوایف» وزیر دارایی قزاقستان به انزوا رسیده است.

وی گفت: “وزیر دارایی امروز به انزوا کشید. آزمایش های قبلی او برای COVID-19 منفی بود. با این وجود ، از آنجا که وزیر به طور جدی کار می کرد ، ممکن است با افرادی که آزمایش مثبت برای کورو ویروس داشتند ، تماس بگیرد. وزیر تصمیم گرفت که خود را برای برخی منزوی کند. سرویس مطبوعاتی وزارت دارایی گفت: “

Author: admin