هفت مورد COVID-19 جدید در ازبکستان گزارش شده است که در کل 397 نفر است

هفت مورد COVID-19 جدید در ازبکستان گزارش شده است که در کل 397 نفر است

تصویر پرونده

Tainynews – هفت مورد جدید COVID-19 در تاریخ 6 آوریل در ازبکستان تأیید شد.

تعداد کل پرونده ها به 397 نفر رسیده است.

سی بیمار بهبود یافتند.

دو مورد کشنده ثبت شد.

Author: admin

پاسخی بگذارید