رئیس خدمات مطبوعاتی پارلمان قرقیز تست COVID-19 را مثبت ارزیابی کرد. وی با 2 نماینده مجلس مصاحبه کرد

رئیس خدمات مطبوعاتی پارلمان قرقیز تست COVID-19 را مثبت ارزیابی کرد. وی با 2 نماینده مجلس مصاحبه کرد

Tainynews – رئیس سرویس مطبوعاتی مجلس ، ابراهیم نوراکون uulu ، از نظر عفونت کروناویروس مثبت است. او این را در فیس بوک اعلام کرد.

مخاطبین برقرار شدند. نتایج آزمونهای آنها در انتظار است.

وی گفت: “درجه حرارت روز یکشنبه افزایش یافته و بعد از آن من در خانه در انزوا بوده ام. نتایج مثبت امروز به دست آمد.”

ابراهیم نوراکون uulu گفت که وی هفته گذشته با داستان جامابکوف رئیس مجلس ملاقات نکرد ، اما با دو نماینده مجلس – آکلیبک جپاروف و کانیبک ایمانالیف مصاحبه کرد.

Author: admin