50٪ از موارد COVID-19 جدید در میان کسانی که با افراد مثبت کوروویروس در قرقیزستان تماس گرفته اند تأیید شده است

50٪ از موارد COVID-19 جدید در میان کسانی که با افراد مثبت کوروویروس در قرقیزستان تماس گرفته اند تأیید شده است

Tainynews – نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت گفت: قرقیزستان تا 19 ژوئن 132 مورد جدید از Covid-19 را تأیید کرده است.

به گفته وی ، 66 مورد (50٪) در بین افرادی که با افراد مثبت Covid-19 تماس داشتند شناسایی شده است.

7 مورد وارد شده است.

در 59 مورد (7/44٪) منابع عفونت مشخص نشده بودند.

Author: admin