پمپ بنزین ها و پمپ بنزین ها از 23 ژوئن در سراسر قرقیزستان متوقف خواهند شد

پمپ بنزین ها و پمپ بنزین ها از 23 ژوئن در سراسر قرقیزستان متوقف خواهند شد

Tainynews – با شروع از 23 ژوئن ، ایستگاه های پرکننده و پمپ بنزین ها در سراسر کشور متوقف می شوند ، گفت: رئیس انجمن کارآفرینان قرقیز در زمینه گاز مایع اسن باکیروف در 19 ژوئن …

Author: admin