تاجیکستان 59 مورد جدید COVID-19 را گزارش کرده است که در کل 5338 مورد است

تاجیکستان 59 مورد جدید COVID-19 را گزارش کرده است که در کل 5338 مورد است

Tainynews – 59 مورد جدید COVID-19 طی 24 ساعت گذشته در تاجیکستان تأیید شد.

تعداد کل موارد تایید شده به 5338 نفر رسیده است.

پرونده های کشنده امروز ثبت نشده است.

تعداد کل موارد کشنده ثبت شده مرتبط با کروناویروس 51 نفر بوده است.

Author: admin