ازبکستان 65 مورد جدید COVID-19 را گزارش کرده است که در کل 5،920 مورد است

ازبکستان 65 مورد جدید COVID-19 را گزارش کرده است که در کل 5،920 مورد است

Tainynews – 65 مورد جدید COVID-19 تا ساعت 5.00 بعد از ظهر 19 ژوئن در ازبکستان تأیید شد.

این موارد شامل 1 مورد در مرکز قرنطینه ، 36 مورد در تاشکند ، 8 مورد در منطقه تاشکند ، 12 مورد در منطقه خورزم ، 7 مورد در منطقه نامنگان ، 1 مورد در منطقه اندیجان بود.

تعداد کل موارد تایید شده به 5 هزار و 920 نفر رسیده است.

4،273 بیمار مبتلا به COVID-19 تاکنون بهبود یافتند.

Author: admin