498 بیمار کروناویروس در بیمارستان ها ، 5 نفر در مراقبت های ویژه باقی می مانند

498 بیمار کروناویروس در بیمارستان ها ، 5 نفر در مراقبت های ویژه باقی می مانند

Tainynews نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت ، گفت: – 498 بیمار کورون ویروس در قرقیزستان در بیمارستان ها تحت معالجه قرار می گیرند.

30 نفر در شرایط بحرانی قرار دارند ، 5 نفر از آنها در مراقبت های ویژه هستند.

128 بیمار در وضعیت متوسط ​​قرار دارند و 340 نفر در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

تاکنون 35 بیمار از کرونا ویروس جان باخته اند.

82 بیمار کروناویروس بدون علامت به قرنطینه خانگی اعزام شدند.

1981 بیمار از ماه مارس در بیمارستان مرخص شدند.

Author: admin