قزاقستان 616 مورد COVID-19 بدون علامت ثبت کرده است

قزاقستان 616 مورد COVID-19 بدون علامت ثبت کرده است

Tainynews – 616 مورد COVID-19 بدون علامت در 20 ژوئن در قزاقستان ثبت شد. این موارد به آمار موارد تأیید شده COVID-19 درج نشده است.

تعداد کل سمبلهای بدون علامت شناسایی شده به 8 هزار و 845 نفر رسیده است.

آنها شامل 1،302 (+50) در منطقه کاراگاندا هستند. 1145 (61++) در آلماتی؛ 1023 (+38) در نور سلطان؛ 924 (+77) در منطقه Atyrau؛ 886 (+91) در شیمکنت؛ 578 (+14) در منطقه آلماتی؛ 576 (+37) در منطقه قزاقستان غربی؛ 421 (+38) در منطقه ترکستان؛ 288 (+11) در منطقه آکتوب؛ 286 (+11) در منطقه قزاقستان شرقی؛ 260 (+2) در منطقه Mangistau؛ 231 (+22) در منطقه Kyzylorda؛ 206 (+18) در منطقه شمال قزاقستان؛ 219 (+43) در منطقه Akmola؛ 232 (+15) در منطقه جامبیل؛ 158 (22+) در منطقه كاستنائی؛ 110 (+19) در منطقه پاولودار.

Author: admin