بیش از 12000 نفر در معرض بیماران coronavirus در قرقیزستان

بیش از 12000 نفر در معرض بیماران coronavirus در قرقیزستان

Tainynews نوربولوت اوزنبایف ، معاون وزیر بهداشت ، گفت: تعداد افرادی که با افراد مثبت COVID-19 در تماس بودند ، در قرقیزستان به 12000 نفر رسید.

4434 آزمایش در یک روز انجام شد ، 170 مورد مثبت بودند.

اوسنبایف افزود: 1500 نفر تحت نظر ، تحت نظر هستند.

Author: admin