آتش مقدس به بیشکک می رسد

آتش مقدس به بیشکک می رسد

Tainynews – آتش مقدس در 20 ژوئن به کلیسای جامع ارتدکس روسیه رسید؟

“Eparchy گفت:” آتش مقدس در 18 آوریل در کلیسای مقدس مقبره در اورشلیم ساطع شد. برای اولین بار برای سالهای طولانی این معجزه بدون مومن اتفاق افتاد ، زیرا این کلیسا به دلیل همه گیر شدن کوروی ویروس بسته شده است. “

طبق سنت ارتدکس ، آتش مقدس هر ساله در روز قبل از عید پاک ارتدکس اتفاق می افتد. در این مدت ، گفته می شود كه نور آبی درون مقبره عیسی مسیح ساطع می شود ، كه از تخته سنگ مرمر پوشانیده شده از تخت سنگی كه به اعتقاد اینكه بدن عیسی قرار است برای دفن بنا شود ، برخاست.

Author: admin