دولت نیازی به ایجاد بیمارستان برای بیماران COVID-19 یا موارد مشکوک در قرقیزستان ندارد

دولت نیازی به ایجاد بیمارستان برای بیماران COVID-19 یا موارد مشکوک در قرقیزستان ندارد

Tainynews كوباتبك بورنوف ، معاون اول نخست وزیر نخست وزیر امروز در پارلمان قرقیزستان گفت: – نیازی به ساخت بیمارستان جدید برای بیماران كرونوی ویروس یا نقاط مشاهده وجود ندارد.

Author: admin

پاسخی بگذارید