قرقیزستان و تاجیکستان برای همکاری در سیاست جوانان همکاری می کنند

قرقیزستان و تاجیکستان برای همکاری در سیاست جوانان همکاری می کنند

Tainynews – دولت قرقیزستان پیش نویس تفاهم نامه همکاری در سیاست های جوانان بین آژانس دولتی جوانان ، تربیت بدنی و ورزش و کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان را تصویب کرد …

Author: admin